Bellen Bellen

Algemene verkoopvoorwaarden


Wij danken u voor uw interesse in ons etablissement. Hieronder vindt u de contracten (Bed en Breakfast en gîte) evenals het welwillendheidscharter.
Wij blijven tot uw beschikking voor eventuele vragen.
Blij u te verwelkomen.
Sophie en Olivier


BED AND BREAKFAST HUUROVEREENKOMST
 Huurder : 
 Lieve,Met genoegen bieden wij u de reservering aan van een van onze gastenkamers "Le Coq du Nord - Mailhac" gelegen aan de rue des Fonts, 27 tot 11 120 Mailhac onder de voorwaarden beschreven in dit document. In de hoop dat dit voorstel uw aandacht zal trekken, zenden wij u onze oprechte groeten. Sophie en Olivier 
Mijnheer Mevrouw Mejuffrouw ........................................... ...........................................
Adres ................................................. ..............................................
................................................................. ................................................................. ............Postcode .................. Gemeente .................................. ...................... Tel. residentie : ................................................ .................................. Tel. mobiele telefoon : ................................................ ......................................
 Kenmerken van de gastenkamer: 1 tweepersoonskamer met eigen badkamer. Zwembad gedeeld met de gasten van de gastenkamers en de gîte.
Eigen ingang voor gasten van de 5 gastenkamers Let op:
 • Huisdieren worden niet geaccepteerd. 
Samenstelling van het gezin : (De maximale capaciteit van de gastenkamer is 2 personen) Naam, voornaam en rijksregister aantal huurders --
Verblijfsdata: van ... vanaf 17.00 uur (maximaal 19.00 uur), tot ... voor 10.00 uurEigenaren: 
 Prijs van het verblijf: … € Toeristenbelasting: 0,83 € per dag en per persoonDeze prijs is begrepen: Schoonmaak inbegrepen. Lakens en beddengoed verstrekt. Inclusief ontbijt.
 Sophie Vanhoutte en Olivier Bouilliez
Rue des Fonts, 27 tot 11 120 Mailhac
Mobiele telefoon :Frans: 06 72 16 54 87 Belgisch: 0498 61 18 54 Mail:lecoqdunordmailhac@gmail.com Website: www.lecoqdunordmailhac.fr
 DEZE VERHUUR IS VAN KRACHT als we in ruil daarvoor ontvangen:
Een kopie van dit contract ingevuld, gedateerd en ondertekend Een aanbetaling van 25% … € te betalen via overschrijving op de Sophie Vanhoutte-bankrekening - FR76 10057190410002013770145 BIC-rekening: CMCI FR PP. In mededeling uw naam en uw verblijfsdatum. Eventuele incassokosten blijven voor rekening van de huurder. De aanbetaling wordt binnen 10 dagen na ontvangst van dit contract betaald.Na deze datum komt dit huurvoorstel te vervallen en ontdoen wij ons van het huisje wanneer het ons uitkomt. Het saldo van een bedrag van … € dient 15 dagen voor uw aankomst aan ons te worden betaald. Ik, ondergetekende M .................................................. .. .......... verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden van het contract, na kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden op de achterkant van dit document.
 In Mailhac
De eigenaren,Sophie Vanhoutte en Olivier Bouilliez 
 Bij op ......... ...........................….
De huurder (handtekening en vermelding "gelezen en goedgekeurd")
ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Dit contract betreft de huur van een gastenkamer in "Le Coq du Nord - Mailhac" gelegen rue des Fonts, 27, 11120 Mailhac. Dit is een slaapkamer met een tweepersoonsbed en een eigen badkamer. Een zwembad gedeeld met de gasten van de kamers en het verblijf is toegankelijk. Artikel 2- verblijfsduur : De huurder die dit contract voor bepaalde tijd ondertekent, kan in geen geval een beroep doen op enig recht om aan het einde van het verblijf in de lokalen te blijven. Artikel 3 - totstandkoming van het contract : De reservering wordt van kracht zodra de huurder de eigenaar de aangegeven aanbetaling heeft gestuurd, evenals een kopie van het ondertekende contract, uiterlijk 10 dagen na ontvangst van dit contract.De huurovereenkomst tussen de partijen bij deze akte mag in geen geval zelfs gedeeltelijk ten goede komen aan derden, natuurlijke of rechtspersonen, behalve met schriftelijke toestemming van de eigenaar. Elke inbreuk op dit laatste lid zou kunnen leiden tot de onmiddellijke beëindiging van de huur door schuld van de huurder, waarbij de huurinkomsten definitief verworven blijven door de eigenaar. Artikel 4 - opzegging door de huurder :Elke annulering dient met ontvangstbewijs aan de eigenaar te worden gemeld. a) annulering voor aankomst ter plaatse: de aanbetaling blijft bij de eigenaar. Deze laatste kan het saldo van het bedrag van het verblijf vragen, als de annulering minder dan 30 dagen vóór de geplande datum van binnenkomst in het pand plaatsvindt. Met uitzondering van de vergoedingsvoorwaarden die op onze website staan in verband met de COVID-situatie.Indien de huurder niet verschijnt binnen 24 uur na de aankomstdatum vermeld op het contract, vervalt dit contract en kan de eigenaar over zijn gastenkamer beschikken. De borg blijft ook bij de eigenaar die om het saldo van de huur zal vragen. b) indien het verblijf wordt verkort, blijft de huurprijs bij de eigenaar. Er vindt geen restitutie plaats. Artikel 5- Annulering door de eigenaar : De eigenaar betaalt alle vooruitbetaalde bedragen aan de huurder. Artikel 6 - aankomst : De huurder moet aankomen op de dag vermeld in het tijdslot vermeld op dit contract. Bij verlate of vertraagde aankomst dient de huurder de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen.Artikel 7 - betaling van het saldo : Het saldo van de huur wordt 15 dagen voor aankomst betaald. Artikel 8 - gebruik van de lokalen : De huurder zal onderstaand Handvest van Welwillendheid respecteren om het rustige karakter van de huur te verzekeren en het te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van de lokalen.Artikel 11 - capaciteit : Dit contract is opgesteld voor een maximale capaciteit van 2 personen. Indien het aantal huurders de opvangcapaciteit overschrijdt, kan de eigenaar de extra personen weigeren. Elke wijziging of beëindiging van het contract zal op initiatief van de klant worden overwogen. Artikel 12 - dieren: In dit contract staat dat huisdieren niet zijn toegestaan. In geval van niet-naleving van deze clausule door de huurder, zal de eigenaar het verblijf weigeren. In dit geval vindt er geen restitutie plaats. Artikel 13 - verzekering : De huurder is aansprakelijk voor alle schade die door zijn schuld ontstaat. Hij is verplicht verzekerd te zijn .Artikel 14 - betaling van de kosten : De kosten voor water en elektriciteit zijn inbegrepen in de huurprijs, voor normaal gebruik. Bij abnormaal gebruik kunnen de kosten opnieuw aan de huurder gefactureerd worden. Artikel 15 - geschillen : Elke klacht met betrekking tot de huur zal worden behandeld door de bevoegde rechter.HUISVERHUUROVEREENKOMST 
 Huurder : 
Mevrouw, mijnheer, We zijn verheugd u de reservering van onze gîte "Le Coq du Nord - Mailhac" in de rue des Fonts, 27 tot 11 120 Mailhac aan te bieden onder de voorwaarden die in dit document worden beschreven. In de hoop dat dit voorstel uw aandacht zal trekken, zenden wij u onze oprechte groeten.Sophie en Olivier 
 Mijnheer Mevrouw Mejuffrouw ........................................... ..................................................
Adres ................................................. ..............................................
................................................................. ................................................................. ............ Postcode .................. Gemeente ............... .................................. Tel. residentie : ................................................ ................................................Telefoon. mobiele telefoon : ................................................ ...................................... 
 Kenmerken van de gîte:2 slaapkamers, 1 badkamer, 1 keuken, een woonkamer en 1 buitenterras. Zwembad gedeeld met de gasten van de gastenkamers. Aparte ingang. Noteren :
 • Huisdieren worden niet geaccepteerd.
 • De eigenaars moeten op de hoogte worden gebracht van de mogelijke toegang tot de accommodatie van derden. 
 Gezinssamenstelling :
(De maximale capaciteit van de accommodatie is 4 personen) Naam, voornaam en rijksregisternummer van huurders - -- -
Verblijfsdata: vanaf 17.00 uur (maximaal 19.00 uur), tot voor 10.00 uur.In juli en augustus accepteren wij alleen reserveringen van zaterdag tot zaterdag (7 nachten). Eigenaren: 
 Prijs van het verblijf: Toeristenbelasting: € 2,53 per dag en per persoon Deze prijs is inclusief: Schoonmaak inbegrepen.Lakens en beddengoed verstrekt. Ontbijt niet inbegrepen. Borg of borg bij aankomst: 200 
Sophie Vanhoutte en Olivier Bouilliez Rue des Fonts, 27 tot 11 120 Mailhac Mobiel: Frans: 06 72 16 54 87Belg: 0498 61 18 54 Mail: lecoqdunordmailhac@gmail.com Website:www.lecoqdunordmailhac.fr
 DEZE VERHUUR IS VAN KRACHT als we in ruil daarvoor ontvangen:
Een kopie van dit contract ingevuld, gedateerd en ondertekend
Een aanbetaling van 25%, dat wil zeggen door overschrijving te betalen aan de Sophie Vanhoutte bankrekening - FR76 10057190410002013770145 BIC-account: CMCI FR PP. In mededeling uw naam en uw verblijfsdatum. Eventuele incassokosten blijven voor rekening van de huurder. De aanbetaling wordt binnen 10 dagen na ontvangst van dit contract betaald. Na deze datum komt dit huurvoorstel te vervallen en ontdoen wij ons van het huisje wanneer het ons uitkomt.Het saldo van een bedrag van dient 15 dagen voor aankomst in de gîte aan ons te worden betaald. Ik, ondergetekende M .................................................. .. .......... verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden van het contract, na kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden op de achterkant van dit document. 
In Mailhac De eigenaren, Sophie Vanhoutte en Olivier Bouilliez 
Bij op ......... ...........................…. De huurder (handtekening en vermelding "gelezen en goedgekeurd")
 VOORWAARDENArtikel 1 - Dit contract betreft de verhuur van de gîte "Le Coq du Nord - Mailhac" gelegen rue des Fonts, 27, 11120 Mailhac. Het is een appartement met twee slaapkamers, een badkamer, een keuken, een zithoek, een buitenterras en een zwembad dat gedeeld wordt met de gasten van de gastenkamers. Artikel 2 - verblijfsduur : De huurder die dit contract voor bepaalde tijd ondertekent, kan in geen geval een beroep doen op enig recht om aan het einde van het verblijf in de lokalen te blijven.Artikel 3 - totstandkoming van het contract : De reservering wordt van kracht zodra de huurder de eigenaar de aangegeven aanbetaling heeft gestuurd, evenals een kopie van het ondertekende contract, uiterlijk 10 dagen na ontvangst van dit contract. De huurovereenkomst tussen de partijen bij deze akte mag in geen geval zelfs gedeeltelijk ten goede komen aan derden, natuurlijke of rechtspersonen, behalve met schriftelijke toestemming van de eigenaar.Elke inbreuk op dit laatste lid zou kunnen leiden tot de onmiddellijke beëindiging van de huur door schuld van de huurder, waarbij de huurinkomsten definitief verworven blijven door de eigenaar. Artikel 4 - Annulering door de huurder : Elke annulering dient met ontvangstbewijs aan de eigenaar te worden gemeld. a) annulering voor aankomst op het terrein:de borg blijft bij de eigenaar. Deze laatste kan het saldo van het bedrag van het verblijf vragen, als de annulering minder dan 30 dagen vóór de geplande datum van binnenkomst in het pand plaatsvindt. Met uitzondering van de vergoedingsvoorwaarden die op onze website staan in verband met de COVID-situatie. Indien de huurder niet verschijnt binnen 24 uur na de aankomstdatum vermeld op het contract, vervalt dit contract en kan de eigenaar over zijn logies beschikken.De borg blijft ook bij de eigenaar die om het saldo van de huur zal vragen. b) indien het verblijf wordt verkort, blijft de huurprijs bij de eigenaar. Er vindt geen restitutie plaats. Artikel 5 - Annulering door de eigenaar : De eigenaar betaalt alle vooruitbetaalde bedragen aan de huurder.Artikel 6 - aankomst : De huurder moet aankomen op de dag vermeld in het tijdslot vermeld op dit contract. Bij verlate of vertraagde aankomst dient de huurder de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen. Artikel 7 - betaling van het saldo :Het saldo van de huur wordt 15 dagen voor aankomst betaald. Artikel 8 - inventaris : In het verblijf wordt een inventaris opgehangen. Komt dit niet overeen, dan dient u dit uiterlijk de dag na aankomst voor 10.00 uur te melden. Deze inventaris vormt de enige referentie in geval van een geschil over de inventaris. De staat van netheid van de accommodatie bij aankomst van de huurder moet worden genoteerd.Het schoonmaken van het pand bij normaal gebruik is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Bij abnormaal gebruik van de lokalen, of uitzonderlijke vervuiling, zal het bedrag van de schoonmaakkosten opnieuw worden gefactureerd aan de huurder. Artikel 9 - Borg of borg : Bij aankomst van de huurder wordt door de eigenaar een borg gevraagd, waarvan het bedrag is aangegeven in dit contract. Na de tegenstrijdige vaststelling van de uitgangsinventaris, wordt deze borg teruggegeven, na aftrek van de kosten van herstel van het pand indien er schade wordt geconstateerd.In geval van vroegtijdig vertrek (vóór het tijdstip vermeld op dit contract) waardoor de inventaris niet op de dag van vertrek van de huurder kan worden opgesteld, wordt de borg binnen een termijn van maximaal een week door de eigenaar teruggegeven. Artikel 10 - gebruik van de lokalen : De huurder zal onderstaand Handvest van Welwillendheid respecteren om het rustige karakter van de huur te verzekeren en er gebruik van te maken in overeenstemming met de bestemming van de lokalen.Artikel 11 - capaciteit : Dit contract is opgesteld voor een maximale capaciteit van 4 personen. Als het aantal huurders de capaciteit overschrijdt, zal de eigenaar de extra mensen weigeren. Elke wijziging of beëindiging van het contract zal op initiatief van de klant worden overwogen. Artikel 12 - dieren: In dit contract staat dat huisdieren niet zijn toegestaan. In geval van niet-naleving van deze clausule door de huurder, zal de eigenaar het verblijf weigeren. In dit geval vindt er geen restitutie plaats. Artikel 13 - verzekering : De huurder is aansprakelijk voor alle schade die door zijn schuld ontstaat. Hij is verplicht verzekerd te zijn .Artikel 14 - betaling van de kosten : De kosten voor water en elektriciteit zijn inbegrepen in de huurprijs, voor normaal gebruik. Bij abnormaal gebruik kunnen de kosten opnieuw aan de huurder gefactureerd worden. Artikel 15 - geschillen : Elke klacht met betrekking tot de huur zal worden behandeld door de bevoegde rechter.Handvest van welwillendheid om de best mogelijke succesvolle vakantie voor iedereen te garanderen ... Le Coq du Nord 27, chemin des fonts in 11120 MailhacArtikel 1 Voorwaarden bestemd voor het exclusieve gebruik van de gasten van de gastenkamers en van het verblijf ""Le Coq du Nord"" Artikel 2 Aankomst & vertrek De klant dient zich voor aankomst aan te melden tussen 17.00 en 19.00 uur. In geval van late of vertraagde aankomst dient de klant de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen. Op de dag van vertrek dient de klant het pand uiterlijk om 10.00 uur te verlaten.Elke tijdoverschrijding wordt gefactureerd voor een extra nacht. Artikel 3: Gebruik van de lokalen De opdrachtgever dient het rustige karakter van de lokalen te respecteren en er gebruik van te maken in overeenstemming met hun bestemming. Hij verbindt zich ertoe de kamers of het verblijf in perfecte staat terug te geven en alle voorwerpen die in de kamer of het verblijf aanwezig zijn, achter te laten. Alleen personen die gereserveerd hebben, mogen het terrein betreden. Het is verboden om buitenstaanders in de aan u toegewezen accommodatie onder te brengen zonder voorafgaande toestemming van de eigenaren.Voor een rustige nacht is rust essentieel van 22.00 uur tot 07.00 uur. Voor de gastenkamers is er een ruimte voor u gereserveerd voor uw lunchpicknick (11.00-17.00 uur). Servies staat voor u klaar. Bewaar vuile vaat in de daarvoor bestemde container. Houd voor ieders veiligheid de deuren altijd op slot.Vergeet niet de lichten achter je uit te doen. Dankjewel. Artikel 4: Gebruik van de gastenkamer lounge Deze kamer is 24 uur per dag beschikbaar voor gasten die in de kamers verblijven.Artikel 5: Niet roken Het logies, de gastenkamers en het gehele gastenverblijf zijn rookvrij. Wij nodigen u uit om buiten te roken. Artikel 6 : Het is verboden maaltijden te nuttigen in de gastenkamers. Ook is het verboden te eten en te drinken in de buurt van het zwembad.Artikel 7: Ontbijt voor bed & breakfast gasten Het ontbijt wordt geserveerd van 07.30 uur tot 9.30 uur. Voor een eerder ontbijt dient het verzoek bij aankomst te worden gedaan. ARTIKEL 8: ZwembadGebruik van het zwembad: In het kader van de Franse regelgeving betreffende het gebruik van gezinszwembaden die open zijn voor gasten (doel: ongevallen waarvan kinderen het slachtoffer zijn) en om een harmonieus gebruik mogelijk te maken, is deze zwembadregeling opgesteld. Tot. De eigenaren herinneren al hun klanten eraan dat er geen zwembadbewaking is b. Omdat het zwembad een familiezwembad is, is het gebruik ervan alleen voorbehouden aan de leden van de familie van de eigenaren en aan de mensen die in bed and breakfast of in de lodge verblijven op de volgende tijden: 10u tot 19u. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van niet-gebruik van het bad. tegen Elk kind onder de 15 jaar, zonder begeleiding van een volwassen ouder, heeft geen toegang tot het zwembad. Het gebruik van het zwembad door kinderen is onder het volledige toezicht en de verantwoordelijkheid van hun ouders.NS. Alle luidruchtige spelen (bal, muziek…), alle voorwerpen gooien in en rond het zwembad zijn verboden, duiken en springen vanaf de rand zijn verboden. e. Het is verboden stenen in het zwembad te gooien. F. Neem een douche voor het baden en vermijd baden na het gebruik van zonnebrandcrème of olie. G. Gebruik een zwempak dat alleen is gereserveerd om te zwemmen. H.Gebruik geen handdoeken in de kamers bij het zwembad. l. Elke gebruiker van het zwembad moet gedekt zijn door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, verdediging en verhaal. De eigenaar kan bij herhaalde overtreding van een van de artikelen de toestemming voor toegang tot het zwembad die hij eerder heeft verleend, intrekken zonder enige vergoeding. Artikel 9: Diefstal en ongevallenDe eigenaar wijst alle verantwoordelijkheid af in het geval van diefstal of lichamelijk letsel in het eigendom. Artikel 10: Parkeren Parkeerplaatsen zijn gratis beschikbaar. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van haken, vandalisme of iets anders. Artikel 11: Ligstoel Handdoeken voor het reserveren van een ligstoel zijn verboden.De eigenaren zullen deze intrekken indien de ligstoel niet wordt gebruikt om de gasten aanwezig bij het zwembad hiervan te laten profiteren. Artikel 12: Fietsen Wij stellen u fietsen ter beschikking. Vergeet ze niet vooraf te reserveren. Er wordt een borg van € 50 per fiets gevraagd. Artikel 13: Accommodatie
 • U verblijft op een plek waar de wind zeer snel opsteekt, vergeet niet de parasol te sluiten voor uw vertrek.
 • Een barbecue staat tot uw beschikking. Volwassenen zijn er verantwoordelijk voor. De eigenaren wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van een ongeval. Aan het einde van het verblijf moet de barbecue worden geleegd en schoongemaakt.
 • Vuilnisbakken staan voor u klaar. Vergeet niet om ze regelmatig te legen om het gezelschap van ongedierte te vermijden. Bij vertrek moeten deze worden geleegd.
 • Vergeet niet al uw eten mee te nemen als u weggaat.
 Artikel 14: Privacy
De eigenaren komen de gastenkamers niet binnen als u een kleine schoonmaakbeurt wilt, schroom niet om dit aan te geven.
Als de eigenaren echter een probleem opmerken in het huisje of een gastenkamer, behouden ze zich het recht voor om binnen te komen in geval van afwezigheid van de huurder.Artikel 15: Energie Denk eraan om lichten, ventilatie en verwarming uit te doen als je weg bent. Bedankt allemaal voor uw verblijf en uw medewerking om ieders vakantie rustig en plezierig te maken. Sophie en Olivier 
Huurovereenkomst toevoegen
PDF-formaat
Voeg een titel toe aan deze huurovereenkomst (bijv. FR huurovereenkomst)
Contracttaal
Titel Contracttaal
KAMERVERHUURCONTRACT Dfrançais Zie Verwijderen